سایت بدوجانبی تمام مجوز های مربوط به کسب و کار های اینترنتی را دارا میباشد شما با کلیک برروی لوگوی مربوطه میتوانید از سایت های رسمی نسبت به استعلام نماد مربوطه اقدام فرمایید.