ارسال های تهران از ساعت ۱۳ الی ۱۹ توسط پیک های بدوجانبی انجام خواهد شد درصورتی که تمایل دارید مرسوله خود را زود تر از این ساعت تحویل بگیرید باید در مرحله ی انتخاب نوع ارسال مرسوله , ارسال با پیک ویژه را انتخاب نمایید بدیهی است در این صورت هزینه ی مرسوله با خود مشتری خواهد بود و در محل باید پرداخت گردد.

سفارشات شهرستان از طرق پست ارسال خواهد شد و مدت تحویل تقریبی آن ۴۸ ساعت میباشد بدیهی است هر گونه ایراد ظاهری پستی در بسته مربوط به شرکت پستی خواهد بود.